inhoud van de pagina

Hoe kan ik de Webalizer statistieken lezen?

Op alle recente all2all hostings kunnen de Webalizer statistieken benaderd worden via de URL http://uw_domeinnaam/stats/ of rechtstreeks via de Webmin-Webalizer module. De Webmin module biedt ook de mogelijkheid om alle opties van de gegenereerde Webalizer rapporten te personaliseren.

Op oudere hostingsaccounts kunt u proberen Webalizer te bekijken via het adresschema http://uw_uw_domeinnaam/admin/webalizer/

Webalizer Snelle hulp

Main Headings

Hits is het totaal aantal aanvragen gemaakt bij de server gedurende de gegeven tijdsperiode (maand, dag, uur, etc.).

Files is het totaal aantal hits (aanvragen) dat effectief resulteerde in het terugzenden van iets naar de gebruiker. Niet alle hits zullen gegevens terugsturen, zoals bijvoorbeeld 404-Niet Gevonden aanvragen en aanvragen voor pagina's die al in de cache van de browser zitten.

Tip: Door te kijken naar het verschil tussen hits en files, kan je een ruw idee krijgen van het aantal terugkerende bezoekers, aangezien hoe groter het verschil is tussen die twee, hoe meer mensen pagina's vragen die ze al gecached (dus al bekeken) waren.

Sites is het aantal unieke IP-adressen/hostnames dat aanvragen gedaan heeft bij de server. Voorzichtigheid is geboden voor het gebruik van deze metriek voor iets anders dan dat. Veel gebruikers kunnen lijken vanop een enkele plaats te komen, en ze kunnen ook van verschillende IP-adressen lijken te komen zodat ze enkel bruikbaar zijn als een heel ruwe schatting van het aantal bezoekers aan de server.

Visits komen voor wanneer een site (computer) op afstand voor de eerste keer een pagina-aanvraag doet op je server. Zolang dezelfde site blijft aanvragen doen binnen een gegeven tijdsperiode, worden ze als deel van dezelfde Visit beschouwd. Als de site een aanvraag doet naar je server, en de tijd sinds de laatste aanvraag is groter dan de gespecifieerde time-out periode (standaard 30 minuten), wordt een nieuwe Visit gestart en bijgeteld. Aangezien alleen pagina's een Visit starten, worden andere sites die linken naar figuren en andere niet-pagina-URL's niet geteld in de totale bezoeken. Dit reduceert het aantal valse Visits.

Pages zijn die URL's die beschouwd worden als de eigenlijke aangevraagde pagina, en niet alle individuele items die er deel van uitmaken (zoals figuren en audio clips). Sommige mensen noemen deze metriek 'page views' of 'page impressions'. De standaard is iedere URL met de extensie .htm, .html of .cgi.

Een KByte (KB) is 1024 bytes (1 Kilobyte). Het wordt gebruikt om de hoeveelheid data te tonen die verstuurd is tussen de server en de machine op afstand, gebaseerd op de data gevonden in de server log.

Common Definitions

Een Site is een machine op afstand die aanvragen doet bij je server, en is gebaseerd op het IP adres en hostname.

URL - Uniform Resource Locator. Alle requests (aanvragen) gemaakt aan een Web server moeten iets aanvragen. Een URL is dat iets, en representeert een object ergens op je server, dat bereikbaar is voor de gebruiker op afstand, of resulteert in een fout (vb.: 404 - Niet Gevonden). URL's kunnen van om het even welk type zijn (HTML, audio, figuren, enz...).

Referrers zijn de URL's die een gebruiker naar je site leiden of ertoe geleid hebben dat de browser iets vanop je server aanvraagt. Het overgrote deel van de aanvragen wordt gedaan vanuit je eigen URL's, aangezien de meeste HTML-pagina's links bevatten naar andere objecten zoals figuurbestanden. Als een van je HTML-pagina's links bevat naar 10 figuren, dan zal iedere aanvraag voor die HTML-pagina 10 meer hits veroorzaken met de referrer gespecifieerd als de URL van je eigen HTML-pagina.

Search Strings worden bekomen door de Referrer string (een string is een tekst) te onderzoeken en te zoeken naar bestaande patronen van verschillende zoekmachines. De zoekmachines en de patronen om te zoeken kunnen gespecifieerd worden door de gebruiker in een configuratiebestand. De standaard zal de meeste grote zoekmachines opvangen.

Let op: alleen beschikbaar als die informatie in de server logs staat.

User agents zijn een mooie naam voor browsers. Netscape, Opera, Firefox, Konqueror, etc. zijn allemaal User Agents, en elk stelt zichzelf op een unieke manier voor aan uw server. Houd er echter rekening mee dat veel browsers de gebruiker toelaten om zijn aangegeven naam te veranderen, dus je zou sommige duidelijk valse namen in de lijst kunnen zien staan.

Let op: alleen beschikbaar als die informatie in de server logs staat.

Entry/Exit pages zijn de pagina's die het eerst werden aangevraagd bij een Visit (Entry), en het laatst aangevraagd (Exit). Deze pagina's worden berekend met gebruik van de Visits logica van hierboven. Wanneer een Visit voor het eerst wordt getriggered, wordt de aangevraagde pagina geteld als Entry page, en wat de laatst aangevraagde URL ook was, ze wordt geteld als Exit page.

Countries worden vastgesteld gebaseerd op het 'top level domain' van de aanvragende site. Dat is echter een beetje twijfelachtig, aangezien er niet langer zo'n streng toezicht is op de domeinen als er vroeger was. Een .COM domein kan in de VS zijn, of ergens anders. Een .il domein kan in Israël liggen, maar het kan evengoed in de VS of elders liggen. De domeinen die het meest gezien worden zijn .COM (VS commercieel), .NET (Netwerk), .ORG (Non-profit organisatie) en .EDU (onderwijs). Een groot percentage kan ook getoond worden als Unresolved/Unknown (onbekend), aangezien een vrij groot percentage van dialup (telefoon-) en andere klantentoegangspunten niet naar een naam leiden en dus als IP adres gehouden worden.

Response Codes zijn gedefinieerd als deel van het HTTP/1.1 protocol (RFC 2068; zie Chapter 10). Deze codes worden gegenereerd door de Web server en duiden de status aan van iedere aanvraag die eraan gemaakt is.